Meddylfryd ar gyfer Safon Uwch

40 gweithgaredd i drawsffurfio ymroddiad, cymhelliant a chynhyrchedd myfyrwyr

By: Steve Oakes , Martin Griffin


£19.99


Products specifications
Attribute name Attribute value
Published: December 2022
Size: 234 x 184mm
Pages : 192
ISBN : 9781785836640
Format: Paperback

Mewn Meddylfryd ar gyfer Safon Uwch: 40 gweithgaredd i drawsffurfio ymroddiad, cymhelliant a chynhyrchedd myfyrwyr, mae Steve Oakes a Martin Griffin yn rhannu sut i hyfforddi myfyrwyr i ddatblygu'r nodweddion, arferion a’r meddylfryd a fydd yn eu helpu i wireddu eu potensial.

Mae gan Steve Oakes a Martin Griffin dros 40 mlynedd o brofiad ar y cyd o addysgu a hyfforddi. Mae’r ddau wedi darganfod rhywbeth pwysig – nid y myfyrwyr sydd â chanlyniadau TGAU gwych, o anghenraid, sy’n dod yn eu blaenau yn dda ac yn gyson ar Safon Uwch. Mae rhai myfyrwyr yn neidio o gael canlyniadau cyffredin ym Mlwyddyn 11 i gael canlyniadau ardderchog ym Mlwyddyn 13. Mae eraill fel petaen nhw’n ‘taro nenfwd’. Ond pam?

Wrth iddyn nhw geisio ateb y cwestiwn hwn daeth y system VESPA i’r amlwg. Mae Steve a Martin wedi mynd at wraidd datblygu cymeriad ac wedi adnabod pum ymddygiad a nodwedd allweddol mae’n rhaid i bob myfyriwr eu cael er mwyn llwyddo: gweledigaeth, ymdrech, systemau, ymarfer ac agwedd. Mae'r nodweddion hyn yn llawer pwysicach na nodweddion gwybyddol.

Trwy adnabod y nodweddion craidd sy'n cyfrannu at lwyddiant myfyrwyr, mae'r awduron wedi datblygu ystod eang o weithgareddau ymarferol i helpu pob myfyriwr i ddatblygu'r Meddylfryd Safon Uwch: 40 strategaeth glir, hygyrch a chymwys sydd wedi’u cynllunio i godi gwytnwch, positifrwydd, trefniadaeth a phenderfyniaeth myfyrwyr safon uwch.

Ac yn yr adolygiad yma o’r llyfr, mae Steve a Martin yn cyflwyno ystod o astudiaethau achos a chyngor defnyddiol am sut i sefydlu’r model VESPA mewn ysgolion. Yn ogystal, maen nhw hefyd wedi ailysgrifennu’r rhagarweiniad i bob agwedd o’r model VESPA gan gynnwys gwybodaeth a mewnwelediadau newydd.

Addas i athrawon, tiwtoriaid, arweinwyr Safon Uwch ac unrhyw un arall sydd am annog disgyblion safon uwch i gyflawni eu potensial.


Picture for author Steve Oakes

Steve Oakes

Steve Oakes has over 20 years' of experience as a teacher and leader, and has been a Head of Sixth Form at two successful schools in the UK and the UAE. As a current Head of Sixth Form, he works closely with students to maximise levels of engagement and commitment, designing high-impact interventions and practical tools for improving academic performance.


Picture for author Martin Griffin

Martin Griffin

Martin Griffin has over 20 years’ experience teaching and coaching post-16 students. He was a Head of Sixth Form and Deputy Head at a successful comprehensive school for eight years, and has worked with hundreds of schools and colleges in the UK and beyond to design and implement study skills, character development and mindset programmes. 

@fletchermoss

www.martingriffinbooks.com


Reviews


Write your own review

*
*
*
Bad
Excellent