CBAC TGAU Almaeneg

By: Chris Whittaker , Bethan McHugh


£18.99


Products specifications
Attribute name Attribute value
Size: 254 x 203mm
ISBN : 9781785830884
Format: Paperback
Published: July 2017

Crown House Publishing have worked closely with WJEC on a new series of endorsed textbooks for modern foreign languages covering the reformed GCSEs for Wales, taught from 2016 and awarded for the first time in 2018. These textbooks, covering the French, German and Spanish GCSE qualifications, have been designed in conjunction with examiners, specification developers and experienced teachers to support learners through the challenges of the new specifications. They are designed for the teaching of French, German and Spanish through the medium of Welsh.They offer engaging and relevant content and provide comprehensive coverage of the WJEC themes and sub-themes, incorporating all of the new exam components, including:

 • Literary and authentic texts
 • Listening and reading tasks that correspond to specification requirements
 • Role plays, photo cards and conversation questions
 • Translation (from and into Spanish)
 • Increased focus on grammar including grammar in context sections
 • Opportunities for stretch and challenge

The textbook is most effective as a learning resource when used alongside the CBAC TGAU Almaeneg – Llyfr Athrawon (ISBN 9781785832482) and WJEC GCSE German Audio Pack (ISBN 9781785831652). The answers to the exercises in the textbook are given in the teacher guide.

Mae Crown House Publishing wedi gweithio’n agos gyda CBAC ar gyfres newydd o werslyfrau wedi eu cymeradwyo ar gyfer ieithoedd tramor modern sy’n cyd-fynd â‘r cymwysterau TGAU diwygiedig yng Nghymru, i’w haddysgu o 2016 ymlaen a’u dyfarnu am y tro cyntaf yn 2018. Mae’r gwerslyfrau hyn, ar gyfer cymwysterau TGAU Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg, wedi cael eu dylunio ar y cyd ag arholwyr, datblygwyr y manylebau ac athrawon profiadol i gefnogi dysgwyr drwy heriau’r manylebau newydd. Fe’u cynlluniwyd i addysgu Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r cynnwys yn ddiddorol ac yn berthnasol ac yn ymdrin yn gynhwysfawr â themâu ac is-themâu CBAC, gan ymgorffori pob un o’r unedau arholiad newydd, gan gynnwys:

 • Testunau llenyddol a gwreiddiol
 • Tasgau gwrando a darllen sy’n cyfateb i ofynion y fanyleb
 • Tasgau chwarae rôl, cardiau llun a chwestiynau sgwrs
 • Cyfieithiad (o ac i’r Sbaeneg)
 • Mwy o sylw i ramadeg gan gynnwys adrannau ‘Gramadeg yn ei gyd-destun’
 • Cyfleoedd i ymestyn a herio

Mae’r gwerslyfr yn fwy effeithiol fel adnodd dysgu pan fydd yn cael ei ddefnyddio ochr yn ochr â CBAC TGAU Almaeneg – Llyfr Athrawon (ISBN 9781785832482) a WJEC GCSE German Audio Pack (ISBN 9781785831652). Mae’r atebion i’r ymarferion yn y gwerslyfr i’w cael yn y llyfr athrawon.


Picture for author Chris Whittaker

Chris Whittaker

Chris Whittaker is an experienced teacher of German and French. He has been a head of department and has always sought innovative and engaging ways to improve teaching and learning. He currently runs First for Languages, which delivers a range of services to businesses, individuals, examination boards and schools. He is also a senior examiner for a number of qualifications including GCSE German.


Picture for author Bethan McHugh

Bethan McHugh

Bethan McHugh is an experienced MFL teacher and has held numerous positions of responsibility during her career including head of year, head of Spanish, HE adviser and learning leader. She is currently a senior examiner of MFL GCSEs and a CPD presenter, as well as being an author of assessments and digital resources.


Reviews


Write your own review

*
*
*
Bad
Excellent