CBAC TGAU Sbaeneg – Llyfr Athrawon

By: Chris Whittaker , Bethan McHugh


£65.00


Products specifications
Attribute name Attribute value
Size: 254 x 203mm
Pages : 130
ISBN : 9781785832499
Format: PaperbackAudio CD
Published: July 2017

Crown House Publishing have worked closely with WJEC on textbooks for modern foreign languages covering the reformed GCSEs for Wales, taught from 2016 and awarded for the first time in 2018. These textbooks, covering the French, German and Spanish GCSE qualifications, have been designed in conjunction with examiners, specification developers and experienced teachers to support learners through the challenges of the new specifications.

The teacher guides provide guidance notes, answers to all the questions and exercises in the textbooks, as well as an audio CD and listening transcripts. The teacher guides are complete with detailed planning information, as well as schemes of work for two and three year programmes of study.

Mae Crown House Publishing wedi gweithio'n agos gyda CBAC ar gyfres newydd o werslyfrau ar gyfer ieithoedd tramor modern, sy'n cyd-fynd â'r cymwysterau TGAU diwygiedig yng Nghymru, i'w haddysgu o 2016 ymlaen a'u dyfarnu am y tro cyntaf yn 2018. Mae'r gwerslyfrau hyn, ar gyfer cymwysterau TGAU Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg, wedi cael eu dylunio ar y cyd ag arholwyr, datblygwyr y manylebau ac athrawon profiadol, i gefnogi dysgwyr drwy heriau'r manylebau newydd.

Mae'r llyfr athrawon yn darparu nodiadau canllaw, atebion i'r holl gwestiynau ac ymarferion yn y gwerslyfrau, yn ogystal â CD sain a thrawsgrifiadau gwrando. Mae gwybodaeth cynllunio manwl yn y llyfr athrawon hefyd, yn ogystal â chynlluniau gwaith ar gyfer rhaglenni astudio dwy a thair blynedd.


Picture for author Chris Whittaker

Chris Whittaker

Chris Whittaker is an experienced teacher of German and French. He has been a head of department and has always sought innovative and engaging ways to improve teaching and learning. He currently runs First for Languages, which delivers a range of services to businesses, individuals, examination boards and schools. He is also a senior examiner for a number of qualifications including GCSE German.


Picture for author Bethan McHugh

Bethan McHugh

Bethan McHugh is an experienced MFL teacher and has held numerous positions of responsibility during her career including head of year, head of Spanish, HE adviser and learning leader. She is currently a senior examiner of MFL GCSEs and a CPD presenter, as well as being an author of assessments and digital resources.


Reviews


Write your own review

*
*
*
Bad
Excellent